دين و بى نمازى


قال رسول الله  صلى الله عليه وآله  :

اما الصلاة فلا خير فى دين لا صلاة فيه 


دينى كه در او نماز نباشد، فايده و خيرى ندارد (خيرى در آن نيست ).


(سيره ابن هشام ، ج 3 - 4، ص 504)


چهارشنبه 15/1/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName