لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

قدرت را

زمانی حس خواهی کرد

که طعم ضعف را

چشیده باشی .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:15
پسندیدم 0
UserName