لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

مرد تا زمانی می تواند برای همسر خود مرد باشد که تکیه گاه او و شانه هایش مامنی برای سر سپردن او باشد .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:8
پسندیدم 0
UserName