لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

عشقی را که از نگاه تجربه کنی

به مراتب

گواراتر از عشقی است

که از زبان

تجربه کرده باشی .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:7
پسندیدم 0
UserName