لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

غوطه ور شدن در آب ساکن، شجاعت می خواهد اما در امواج خروشان

شناور شدن

علاوه بر شجاعت، تفکر نیز لازم دارد .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:4
پسندیدم 0
UserName