سرگرمى هاى سودمند

سرگرمى هاى سودمند
پاره از نگرانى ها را با سرگرمى هاى سودمند برطرف سازيد. هر وقت دچار نگرانى و تشويش رنج آور فكرى شديد، به مطالعه كتاب تاريخى ، داستانهاى آموزنده از فداكارى بزرگان ، استقامت وتلاش دانشمندان بپردازيد. از سرگرمى هاى مهيج و غلط جنسى يا غير آن ، خواه به وسيله كتابهاى مربوط يا به واسطه تماشاى فيلم هاى مهيج پرهيز كنيد چون مضر است و موجب ازدياد نگرانى مى شود. ولى در عوض مى توانيد با ورزش و تفريحات خود را سرگرم كنيد. تنها يا با دوستى به تماشا مظاهر طبيعت . چمنزار برويد. به ويژه در بامداد و قدرى در باره آنها انديشه كنيد كه چگونه آنها با متانت و آهستگى همواره وظيفه خود را انجام مى دهند، خورشيد آهسته آهسته از افق سر مى زند ومى درخشد، آبها آرام به راه خود ادامه ميدهند، درختها با حوصله به خدمت ايستاده اند، كوهها با وقار و سنگينى به فرمان نشسته اند (تولستوى )نويسنده مشهور روسى ، تيرگى خاطر را با گردش در هنگام غروب وتماشا فرو رفتن خورشيد در صحراهاى بيكران و روح افزاى غروب بر طرف مى ساخت . (8)
گردش و مسافرت به ويژه مسافرتهاى مذهبى و زيارتها كه شايد به نظر برخى ها ساده جلوه كند براى رفع نگرانى ها و آرامش فكرى بسيار موثر است . رسول اكرم (ص )فرمود: مسافرت كنيد تا سالم و تندرست باشيد. (9) به علاوه شما مى توانيد با به كار بستن خود در خانه و تهيه وسايل ابتدايى و دستى ، تعمير برخى از لوازم خانگى و يا كارهاى ديگر، خويشتن را سر گرم كنيد و بدينوسيله ديو نگراى را از تجاوز به حريم دل و فكر خويش برانيد. كار و ورزش هاى سبك به شما نيرو و سلامتى مى بخشد. بدانيد كه كار، كسى را از بين نمى برد بلكه مايه سلامتى است و اندوه و غم را از انسان تباه مى كند.

سه شنبه 14/1/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName