راه موفقيت كسى كه درآمد زيادى دارد

راه موفقيت كسى كه درآمد زيادى دارد
اگر با تلاش و تكاپو نتوانستيد در آمد زيادى به دست آوريد باز نبايد نگران شويد و راه حل اين است كه در آمد مختصر خود را عاقلانه صرف كنيد، زندگى را ساده و ساده تر كنيد و احتياجات خود را به حداقل محدود كنيد تا زندگى براى شما شيرين و لذت بخش شود و بدانيد كه بيشتر نگرانى ها و تشويش ها نتيجه آزمندى و بلند پروازى است و نداشتن عقل معاش است . امام عليه السلام فرمود:كسى كه مراعات اقتصاد كند من ضمانت مى كنم كه فقير نشود (4) امام صادق عليه السلام فرمود: تقدير و تنظيم برنامه هاى اقتصادى و زندگى و داشتن عقل معاش از تمامى كمال انسانى است (5) امام باقرعليه السلام فرمود: كسيكه اقتصاد در معاش و حساب دقيق دخل و خرج در زندگى نداشته باشد؛ خيرى در او نيست .... چه خوب كه در زندگى اگر گنج زر نيست : گنج قناعت باشد، كه فرموده اند: ((القناعته مال لا ينفد)) قناعت مالى است كه تمامى ندارد. (6)

سه شنبه 14/1/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName