چگونه با نگرانى هاى فكرى مبارزه كنيم ؟
چگونه با نگرانى هاى فكرى مبارزه كنيم ؟
ميليون ها مردم در چنگال دشمنى پنهان اسيرند. دشمنى كه بيش از بسيارى ، آسيب مى رساند. اين دشمن ، نيرو و سلامتى ما را تهديد مى كند، زندگى را تلخ مى كند و عمر را كوتاه . نگرانيهاى فكرى غالبا با توهمات و خيالات بيجا، زندگى را تاريك مى كند و انسان را دچار شكنجه و عذاب جهنم خود مى سازد. چون خوره طبقات مختلف اجتماع و انسانهاى متمدن را مى خورد ولى با همه زيانهاى طاقت فرسايى كه دارد، باز قابل معالجه وكنترل است : انسان مى تواند افكار خويش را كنترل كند و نگرانى را از مغز دور سازد، از غم و اندوه جانكاه برهد و شادمان و خاطر جمع زيست كند و اين كار وقتى ممكن است كه راه مهار كردن و مبارزه با نگرانى هاى فكرى را بداند و بفهمد كه بايد چگونه به جنگ نگرانى برود و از همه بهتر بايد علل و عوامل آنرا دريابد و بداند چه چيزى موجب نگرانى شده است . بنابراين وقتى در بررسى هاى خويش ، موجبات آنرا دريافت ، آنگاه مى تواند براى هر يك از راه ويژه آن وارد مبارزه شود و آنرا چاره جويى كند. مثلا ناراحتى و نگرانى اگر در اثر امراض جسمى و بيماريهاست ، بايد پيش از آنكه به مرحله غير قابل علاج برسد، به پزشك متخصص مراجعه كرد تا با به كار بستن دستورها و راهنمايى هاى او و استراحت ، بهبود يابد. ونيز فراموش نكند كه تلقين در ايجاد يا شدت بيمارى موثر است ؛ ممكن است انسان سالمى با اين تلقين كه : بيمار است دچار نگرانى شديد شود و همين تلقين بيجا او را ناتوان مى كند. برعكس با تلقين سلامتى مى تواند تدريجا بهبود يابد. اين شيوه در بسيارى از بيمارى ها به ويژه بيمارى هاى روان تنى خيلى موثر است و اگر پس از مراجعه و مداوا در اثر تلقين ، بهبود نيافت و يا مريضى ، غير قابل علاج تشخيص داده شده باشد با بردبارى و با سرگرمى ها و مطالعه ، آن را فراموش كند تا با اين روش ، از بيمارى جلوگيرى يا از شدت آن بكاهد. ولى همانگونه كه اشاره شد؛ اكثر نگرانى ها فكرى است و همين نگرانى هاى فكرى خود توليد انواع بيمارى هاى روانى و جسمى را مى كند و براى چاره جويى بايد نكات ذيل را مراعات كرد:
سه شنبه 14/1/1386 - 23:25
پسندیدم 0
UserName