باز نوروز ...
توسط : sootedelan

باز نوروز سخن می گوید:
صبر کن ای عــــاشـق...
کـــــــه زمستــــــــانت را
به بهاری ابدی می بخشم.

سه شنبه 14/1/1386 - 15:10
پسندیدم 0
UserName