چرا هر چی می گم دوست دارم باور نمی کنی؟
توسط : sootedelan

فا صله  عشق تا  تنفر چقدره؟
بیشتر از فاصله‌ی دلت تا دلم؟

سه شنبه 14/1/1386 - 14:51
پسندیدم 0
UserName