يك نفس
توسط : nayebi

از منزل كفر تا به دين يك نفس است

 

وز عالم شك تا به يقين يك نفس است

 

اين يك نفس عزيز را خوش مي دار

 

چون حاصل عمر ما همين يك نفس است

سه شنبه 14/1/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName