عشق آن چیزی است...
توسط : nayebi

love is the one thing that still stands when all else has fallen

 

 

عشق آن چیزی است که بر پا می ماند زمانی که همه چیز افتاده است .

 

سه شنبه 14/1/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName