حافظ
توسط : nayebi

With fate you still hope to trade

;

Passage of time should make you afraid

.

You said no color comes after black

,

I said my black hair to white degrade

از چرخ به هر گونه هـمی‌دار امید

وز گردش روزگار می‌لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

.
سه شنبه 14/1/1386 - 13:31
پسندیدم 0
UserName