زندگي را از طبيعت بياموزم
توسط : nayebi

زندگي را از طبيعت بياموزم ، چون بيد متواضع باشم ، چون سرو ، راست قامت‌‌، مثل صنوبر، صبور، مثل بلوط مقاوم، مثل رود روان، مثل خورشيد با سخاوت و مثل ابر با كرامت باشم.

سه شنبه 14/1/1386 - 13:29
پسندیدم 0
UserName