رفیق ما در بیابان
توسط : morteza_1362

دانش راه آسمان را روشن می کند دانش در بیابان و صحرا رفیق ما است و در تنهایی دوستی است همراه ما . هر وقت کسی نباشد که با معاشرت کنیم ، با دانش به سر می بریم و دلخوشیم . دانش ما را هدایت و رهبری می کند و ما را خوشبخت می سازد. دانش در موقع بینوایی و در سختیها ما را نگهداری می کند . دانش در میان دوستان زینت و در مقابل دشمنان اسلحه و سپر است.                                                             رسول اکرم(ص)

سه شنبه 14/1/1386 - 10:48
پسندیدم 0
UserName