شما جز علما هستید؟
توسط : morteza_1362

علما (دانشمندان) چه کسانی هستند؟

کسانیکه به آنچه میدانند عمل کنند .                                             رسول اکرم(ص)

سه شنبه 14/1/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName