خدایا تو را شکر می کنم بخاطر دعاهایی که از من مستجاب نکردی! امام سجاد(ع)
توسط : morteza_1362

خداوند وقتی دعایی را مستجاب می کند بنده به خدا مدیون می شود.

ولی وقتی خداوند دعایی را مستجاب نکند خدا خودش را به بنده مدیون می داند.

در قیامت وقتی بنده ی خدا کارنامه اعمال خود را بگیرد می بیند که دعاهایی را که خداوند مستجاب نکرده بصورت ستاره های روشن یا همان حسنه در کارنامه اعمال او درج شده.

بله همین طوره وقتی خداوند دعایی را مستجاب نکرد دلیل آن بی اهمیت بودن دعا در نزد خداوند نیست.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName