اسراری درباره وضو و نماز ؛ و شیطان
توسط : amir5896
  وضو و نماز

- وضویی بگیریم که همیشه در وضو باشیم و نمازی بخوانیم که انگار همیشه در نماز هستیم.خوشا آنانکه دائم درنمازند.

-اگر بخواهیم در نماز خیالات نداشته باشیم ومقبول باشد باید دروضوگرفتن دقت کنیم.

- وضو نور است و وضو روی وضو نور علی نور .زکات و خمس هم وضوی مال است که آنراپاک می کند.زکات بدن هم روزه است.

- تمامی صفات رذیله را میتوان با وضو شست و پاک کرد.

- توجه به نماز،نماز است.اگر حضورقلب داری، درنمازی  والاّ دل هرکجاست همان جایی.

- نماز را آرام و با تأنی بخوان،شاید یادت بیاید که داری باخدا صحبت میکینی و خدا دارد باتو صحبت میکند. درنماز خودت باش و نگذار حواست جای دیگر برود.اصلا دقت کن و ببین کیست که دارد نماز می خواند.

- چه موسیقی یی از آهنگ اذکار و الفاظ نماز بهتر و چه رقصی از حرکات نماز زیباتر.

- درنماز گمشده ها پیدا می شود. باید سعی کرد گمشده ی اصلی را در نماز پیدا کرد.

- نیاز هرچه بیشتر باشد ارتباط باخدا نزدیکتر است. آخرت جای نیاز است.

- بعداز نماز باخدا صحبت کن، بگوخدایا تو غنی هستی و من فقیر، تو عزیز هستی و من ذلیل، تو مالک هستی و من مملوک و... باخدا که صحبت کنی نطقت باز می شود و با خلق هم خوب صحبت خواهی کرد.

---------------------------------------------------------------------

شیطان

 - خداوند شیطان را هم برای تکامل انسان قرار داده است تا ناخالص ها رااز بهشت دور و خالص ها را به بهشت داخل کند.

- به شما بشارت می دهم که میتوان برشیطان غالب شد. همانا کید و مکر شیطان ضعیف است.

- کسی که در کارهایش  بسم الله بگوید شیطان ازاو غافل می شود و او میتواند به راهش برود.وقتی وجود خودش  بسم الله  شود اجنّه و شیاطین ازاو فرار میکنند.

- انسان وقتی به ولایت و محبّت را پیدا میکند شیطانش تسلیم او میشود.

- شیطان وجود اعتباری است، می توان به خود گفت: اصلا نیست.

- شیطان مثل سگ پاسبان خانه ی خدست.هرکس با صاحبخانه کارداشته باشد،حقّ تعالی چون ضامن راهش است،به شیطان میگوید:این ازخود ماست و بگذار داخل شود.امّااگر کسی ریگی توی کفشش باشد و قصد دزدی داشته باشد،شیطان نمی گذارد.خود شیطان گفت:  خداوندا به عزّت تو سوگند که همه ی انسانها جز بندگان خالص شده ات را گمراه و اغوا می کنم.

------------------------------------

- تمّلق و چاپلوسی در پیشگاه حقّ تعالی و اولیاء او، کار اهل محبّت است و تمّلق، مقدّمه ملاقات است.

- مؤمن حیّال است و باتمّلق و چاپلوسی و چرب زبانی هم که شده،جای خودرا نزد اولیاء خدا بازمی کند. بالاخره یک جوری باید خودمان را قالب کنیم! در دل دوست به هرحیله رهی باید کرد.

- چه با گریه،چه با خنده، هرجور هست خودت را نزد خوبان خدا جا کن.

- تا بدن آرام نشود و خواسته ها و عصبانّیت ها و بلندپروازی ها و... که مال بدن است خاموش نشود،گمشده ها پیدا نمی شود.هروقت می خواهی چیزی یادبگیری باید فتیله ی بدن و آنچه مربوط به بدن است را پایین بکشی.

- هرآینه حکما حکمت رااز راه سکوت اختیار کردن به ارث بردند؛ و هرآینه عالمان علم رااز راه طلب  و تحصیل به ارث بردند؛ و هرآینه صدّیقان صدق رااز راه خشوع و عبادت طولانی به ارث بردند. هرکس این روشها را درپیش بگیرد با به سفلی و پستی می گراید ویا یه رفعت و بلندی دست می یابد.

- رههای عبادات، روزه، شب زنده داری، ذکر، دعا، ریاضات وصبر که از پیغمبر و ائمه (ع) رسیده است هم راه خداست. اینها راههای شوسه وآسفالته اند. امّا پیامبر(ص)  راه مین بُری را نیز نشان داد که زودتر به مقصد برسیم و فرمود: هرکس علی و حسین را دوست بدارد زودتر به مقصد میرسد. فرمود:هرکس علی(ع) را دوست بدارد، معصیت به او ضرر نمی رساند و کسی که در مصیبت حسی مژه اش به اشک نمناک شود و حتّی کسیکه بدون اینکه اشکش جاری شود، با ادب درمجلس عزای حسین بنشیندو خودش را شبیه گریه کنندگان نماید، بهشت بر او واجب می شود، راه محبّت راه میان بُر است.

حاج محمد اسماعیل دولابی.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName