مومن و علامات و صفاتش
توسط : amir5896
  مومن و علامات  و صفاتش

امام صادق ( ع) فرمود: مرديكه نامش همام و خداپرست و عابد و رياضتكش بود، در برابر اميرالمؤمنين (ع) كه سخنراني مي فرمود ، برخاست و گفت : يا اميرالمؤمنين  ، اوصاف مؤمن را براي ما بيان كن . فرمود:

  اي همام مؤمن همان انسان زيرك و باهوشي است كه شاديش برچهره و اندوهش در دلش باشد. فراخ دلتر از همه چيزو متواضعتر از همه كس است . بسوي هر خوبي شتابانست ، كينه و حسد ندارد ، غيبت نمي كند، باوقار و متذكر، صابر است و شاكر ، از فكر خود غمناكست ، خوش خلق و نرم خو است ، خنده اش برلبها است ،پرسشش براي دانستن ، دانش بسيار و بردباريش بزرگ و مهربانيش زياد است ، مهربان و چسبان ، بردبار و گمنام ، از خداي عزوجل راضي ، بامردم ملايمت دارد، در روي زمين كوشش مي كند.  از روي فهم و دانش براي خدا دوست شود. خندان لب است و دقيق نظر و بسيار پرهيز، نيتش خالص است ، نگاهش عبرتست و سكوتش فكر و سخنش حكمت ،‌خيرخواه و بخشنده است ، منتظرمرگست و دلش خاشع،‌بياد خداست . هنگام سختي سست نشود ، كارش محكم تذكرش بسيار است

همام فريادي كشيد و بي هوش بيفتاد . اميرالمؤمنين فرمود:‌اندرزهاي رسا با اهل اندرز چنين مي كند.

اصول كافي جلد 3 ص 321

سه شنبه 14/1/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName