حج ، حركتي است از (خود) بسوي (خدا)، همگام با (خلق)
توسط : amir5896
  حج : آهنگ ، قصد ، يعني حركت و جهت حركت نيز . همه چيز با كندن تو از خودت ، از زندگي ات و از همة علقه هايت آغاز مي شود.

حج : جاري شو ! 

حج ، حركتي است از ( خود ) بسوي ( خدا ) ، همگام با ( خلق )

حج نمي خواهد يك عقيده ، يك دستور ويا يك ( ارزش ) را طرح كند، حج تمامي اسلام است . اسلام با ( كلمات ) ، قرآن است وبا ( انسان ها) ، امام وبا (حركات ) ، حج !

چنين مي نمايد كه خدا هر چه را خواسته است به آدمي بگويد يكجا در حج ريخته است !

از فلسفة وجود و جهان بيني گرفته تا فلسفه خلقت انسان و سير تاريخ و مراحل تكامل آدمي – از آغاز پيدائي اش بر روي خاك ، تا آخرين قلة كمال نهائي اش – ونيز آنچه بايد بياموزد و مراحلي كه بايد در بندگي طي كند تا به معراج خدائي اش اوج گيرد .

بطور كلي : حركت خود آگاه و انتخاب شدة جمعي بسوي ابديت مطلق ، كمال لايتناهي : ( خدا ) !

حج : سير وجودي انسان است بسوي خدا ، حج نمايش رمزي است از ( آفرينش انسان ) و نيز از ( مكتب اسلام ) كه در آن كارگردان خدا است ، و زبان نمايش ، حركت و شخصيت هاي اصلي ، آدم ، ابراهيم ، هاجر و ابليس : و صحنه ها حرم و مسجد الحرام مسعي ، عرفات و مشعر و مني ، و سمبل ها : كهبه و صفا و مروه و روز و شب و غروب و طلوع و بت و قرباني و جامه و آرايش : احرام و حلق و تقصير..

و نمايشگران 0 اين عجيب تر است – فقط يك تن ،‌تو ! هر كه هستي ، چه زن و چه مرد ، چه پير ، چه جوان همين  كه در اين صحنه شركت كردي ، نقش اول را داري . هم در شخصيت آدم و هم ابراهيم و هم هاجر در تقضاد ( الله –ابليس ) !

هجرت به سوي ابديت ، به سوي ديگري ، به سوي ( او ) !

لبيك اللهم لبيك ،‌ان الحمد و النعمه لك و الملك ، لاشريك له لبيك !

هاجر نزديكي پايه سوم كعبه ، دفن است ،شگفتا هيچكس را حتي پيامبران را نبايد در مسجد دفن كرد و خانه خدا، مدفن يك مادر ؟

حركت بسوي ابديت ، حركت ابدي رو به او ،‌نه تا كعبه !  كعبه آخر راه نيست ، آغاز است ! در اينجا از هر گوشة جهان آمده باشي ، نمازت را تمام مي خواني ، كه به خانة خود آمده اي ، مسافر نيستي .

هرگز به كعبه نمي چسبي و نمي ايستي ، كه توقف نيست .

بايد در اين گرداب انسان غرق شوي ( تو ) تا ( تو ) هستي ، بيرون از طوافي ، تماشاچي ،

بر ساحل اين گرداب ( انسان ) ايستاده اي پس نيستي ، بايد هست شوي ، در اينجا ، به تو مي آموزند كه تنها در ( نفي ) خويش به اثبات مي رسي ،

سه شنبه 14/1/1386 - 10:27
پسندیدم 0
UserName