دعوت‌ به‌ حداقل‌

 دعوت‌ به‌ حداقل‌

ادله‌ و قراين‌ مختلفي‌ وجود دارد كه‌ آيه‌ مزبور، اهل‌ كتاب‌ را در اين‌ آيه‌ به‌حداقل‌ اصول‌ مشترك‌، يعني‌ توحيد دعوت‌ مي‌كند. يكي‌ از آن‌ شواهد، توجه‌به‌ شأن‌ نزول‌ آيه‌ است‌.

در شأن‌ نزول‌ اين‌ آيه‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ مسيحيان‌ نجران‌ در عصر رسالت‌ باآوردن‌ بهانه‌هاي‌ مختلف‌، از پذيرفتن‌ حقيقت‌ اسلام‌ سرباز مي‌زدند و با پيامبراسلام‌ در اين‌ موضوع‌ و موضوعات‌ ديگر، از جمله‌ شخصيت‌ حضرت‌عيسي‌(ع) به‌ مجادله‌ و محاجه‌ مي‌پرداختند كه‌ جز عناد و پافشاري‌ آنان‌ برمواضع‌ خود، رهاوردي‌ نداشت‌.

خداوند متعال‌، در آيه‌ قبل‌ از آن‌، مسيحيان‌ را به‌ مباهله‌ (درخواست‌ عذاب‌الهي‌ بر اعراض‌ كنندگان‌ از حق‌) دعوت‌ مي‌كند. مسيحيان‌ نخست‌ دعوت‌مباهله‌ را مي‌پذيرند، اما با مشاهده‌ قراين‌ و شواهد حقانيت‌ اسلام‌ و بازنده‌ شدن‌خودشان‌ در مباهله‌، حاضر به‌ آن‌ نشده‌ و دست‌ِ آخر به‌ «جزيه‌» و نوعي‌پذيرفتن‌ قيوميت‌ حكومت‌ اسلامي‌ بر سرنوشت‌ خودشان‌ تن‌ درمي‌دهند.

آيه‌ مورد بحث‌ بعد از آن‌ جريان‌، يعني‌ عدم‌ پذيرفتن‌ مباهله‌ و تن‌ دادن‌آن‌ها به‌ جزيه‌ نازل‌ شد و تأكيد مي‌كند كه‌اي‌ اهل‌ كتاب‌! شما كه‌ از پذيرفتن‌ حق‌ناب‌ و كامل‌، يعني‌ اصل‌ توحيد و نبوت‌ حضرت‌ محمد(ص) سرباز زديد،حداقل‌ به‌ اصل‌ اول‌، يعني‌ توحيد وفادار باشيد و دين‌ خودتان‌ را به‌ تحريف‌مبتلا نكنيد.

دلالت‌ اين‌ آيه‌ به‌ توحيد به‌ عنوان‌ دعوت‌ حداقل‌، دلالت‌ شفاف‌ و غير قابل‌جرحي‌ است‌ كه‌ خود كثرت‌گرايان‌ نيز بدان‌ اعتراف‌ دارند و مي‌نويسند كه‌:

«از نظر اسلام‌ و مسلمانان‌ قديم‌ و جديد، ]آيه‌[ دعوتي‌ است‌ به‌ حداقل‌.»

 

سه شنبه 14/1/1386 - 10:27
پسندیدم 0
UserName