تفسير معناي‌ ايمان‌ به‌ خدا

تفسير معناي‌ ايمان‌ به‌ خدا

برخي‌ معتقدند كه‌ ملاك‌ هدايت‌ و رستگاري‌ همان‌ سه‌ عامل‌ مزبور ازجمله‌ ايمان‌ به‌ خداست‌ و اهل‌ كتاب‌ نيز اگر مؤمن‌ به‌ خدا باشند، از جمله‌رستگاران‌ خواهند بود. لكن‌ تمام‌ حرف‌ و حديث‌ها، در تحقق‌ ايمان‌ واقعي‌آنها به‌ خداست‌؛ چراكه‌ ايمان‌ واقعي‌، يعني‌ تسليم‌ شدن‌ در برابر پيام‌ و امر الهي‌و هم‌چنين‌ كتاب‌ مقدس‌ خود، و چون‌ تورات‌ و انجيل‌ ظهور پيامبر اسلام‌ راپيش‌بيني‌ كرده‌ و از پيروان‌ خود خواسته‌ است‌ كه‌ به‌ آيين‌ آن‌ حضرت‌ درآيند،در صورت‌ تحقق‌ و جامه‌ عمل‌ پوشاندن‌ چنين‌ درخواستي‌، اهل‌ كتاب‌ مؤمن‌واقعي‌ خواهند بود و گرنه‌ نمي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ آنان‌ با وجود سرپيچي‌ ازفرمان‌ الهي‌، باز مؤمن‌ به‌ خداوند هستند.

شاهد و دليل‌ عدم‌ ايمان‌ واقعي‌ آنان‌، آيات‌ متعددي‌ است‌ كه‌ اهل‌ كتاب‌ راتكفير كرده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، آيه‌ ذيل‌ كساني‌ را كه‌ به‌ نبوت‌ بعضي‌ ازپيامبران‌ ايمان‌ آورده‌ و منكر بعضي‌ ديگر مانند پيامبر اسلام‌ شدند، «كافر حقيقي‌»توصيف‌ كرده‌ و خبر از مهياشدن‌ «عذاب‌ مهين‌» براي‌ چنين‌ اشخاصي‌ مي‌دهند.

«اءِن‌َّ الَّذين‌َ يَكْفُروُن‌َ بِاللهِ وَ رُسُلِه‌ِ وَ يُريدُون‌َ اَن‌ْ يُفَرِّقُوا بَيْن‌َ اللهِ وَ رُسُلِه‌ِ وَ يَقُولُون‌َنُؤْمِن‌ُ بِبَعْض‌ٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْض‌ٍ وَ يُريدُون‌َ اَن‌ْ يَتَّخِذُوا بَيْن‌َ ذلِك‌َ سَبيلاً * اُولئِك‌َهُم‌ُالْكافِرُون‌َ حَقًّا وَ اَعْتَدْنَا لِلْكافِرين‌َ عَذَابًا مُهينًا».     

«كساني‌ كه‌ خدا و پيامبران‌ را انكار مي‌كنند و مي‌خواهند ميان‌ خدا وپيامبرانش‌ تبعيض‌ قائل‌ شوند و مي‌گويند: "به‌ بعضي‌ ايمان‌ مي‌آوريم‌ و بعضي‌را انكار مي‌كنيم‌" و مي‌خواهند در ميان‌ اين‌ دو، راهي‌ براي‌ خود انتخاب‌كنند، آنها كافران‌ حقيقي‌اند، و براي‌ كافران‌، مجازات‌ خواركننده‌اي‌ فراهم‌ساخته‌ايم‌.»

بنابراين‌ مطابق‌ اين‌ ديدگاه‌، معناي‌ ايمان‌ به‌ خدا، معناي‌ عام‌ دارد كه‌دربردارنده‌ ايمان‌ به‌ پيامبران‌ الهي‌ از جمله‌ پيامبر اسلام‌ نيز مي‌شود. تفسيرفوق‌، از سوي‌ بيشتر مفسران‌ مانند زمخشري‌، مراغي‌ و شوكاني‌ پذيرفته‌شده‌ است‌.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName