تسامح‌ و مدارا در برابر خوارج‌
 تسامح‌ و مدارا در برابر خوارج‌

خوارج‌ گروهي‌ از لشكريان‌ حضرت‌ علي‌(ع) در جنگ‌ صفين‌ بودندكه‌ در مسأله‌ «حكميت‌» از قرارگاه‌ آن‌ حضرت‌ خارج‌ شدند و در جايي‌ ديگربراي‌ خود قرارگاهي‌ تشكيل‌ دادند. اين‌ افراد به‌ خاطر پذيرش‌ «حكميت‌» نه‌تنها حضرت‌ علي‌(ع) را تكفير كردند، حتي‌ به‌ تبليغات‌ عليه‌ آن‌ حضرت‌نيز پرداختند. مثلاً با حضور در مسجد و اقتدا نكردن‌ به‌ ايشان‌، علناً به‌ مخالفت‌برخاستند. به‌ همين‌ مقدار نيز بسنده‌ نمي‌كردند و گاه‌ در اثناي‌ نماز شعارهاي‌تند داده‌ و بعضاً ناسزا مي‌گفتند. با اين‌ حال‌، حضرت‌ با آنها به‌ تسامح‌ ومدارا عمل‌ مي‌نمود و دست‌ به‌ هيچ‌گونه‌ عكس‌العمل‌ تندي‌ نمي‌زد و ياران‌خود را نيز به‌ سكوت‌ و آرامش‌ دعوت‌ مي‌كرد و بر كُشتگان‌ آنان‌ نيز نمازمي‌گزارد. حتي‌ به‌ آنان‌ اجازه‌ حضور در مسجد، يعني‌ تبليغات‌ عليه‌ آن‌حضرت‌ را مي‌داد و حقوق‌ آنان‌ را از بيت‌المال‌ پرداخت‌ مي‌نمود. حضرت‌همواره‌ تأكيد مي‌كرد كه‌ به‌ اين‌ اصل‌ (تسامح‌ و مدارا) عمل‌ خواهد نمودمادامي‌ كه‌ خوارج‌ دست‌ به‌ شمشير و براندازي‌ حكومت‌ اسلامي‌ نزنند.

«لانمنعكم‌ مساجدالله أن‌ تذكروا فيهااسمه‌ لانمنعكم‌ من‌ الفي‌ مادامت‌ ايديكم‌مع‌ ايدينا لانقاتلكم‌ حتي‌ تبدوؤنا».

سه شنبه 14/1/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName