فرق عشق و دوست داشتن
توسط : ma_nateghi
دوست داشتن در دریا شنا کردن ولی عشق در دریا غرق شدن است 
سه شنبه 14/1/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName