يا مي دانيد؟!
توسط : amir5896

  به نام حضرت دوست

                                              آيا مي دانيد؟!

ÿ                بعد از توبه حضرت آدم ، به علت دل تنگي و گريه هاي زياد او در زمين ، خداوند يك خانه از بهشت فرستاداز ياقوت سرخ آن را بيت المعمور نام كرد و به مكه نهاده آنجا كه امروز خانة كعبه است ، تا گرد آن خانه طواف كند چنانكه فرشتگان بر دور عرش طواف مي كنند . تا زمان نوح (ع) كه خداي تعالي طوفان فرستاد، بفرمان خداوند آن خانه را به آسمان چهارم برد .

ÿ                وقتي قابيل برسر راه هابيل آمد نمي دانست چگونه او را بكشد ، ابليس بصورت شخصي در آمد وماري را در دست داشت بينداخت وبا سنگ سرش را بكوفت پس قابيل چنين كرد.

ÿ                اولين بت پرستي را (ابليس يا عزازيل )ياد انسان داد. بعد از فوت جانشين حضرت آدم  ( مهلائيل)، ابليس در ميان آنها رفت و گفت: صورتي درست كنيد بسان او تا خلق بيايند آن را زيارت كنند و نوميد باز نگردند و آنها چنين كردند.

ÿ                اولين كسي كه سوگند به دروغ خورد ابليس بود و حوا بدان سوگند فريفته شد. ( هر كه از اين درخت بخورد آنرا زوال نباشد پس سوگند خورد به عزت خداي تعالي كه من اين را راست مي گويم)

ÿ                ماهيان در دريا از تسبيح گفتن خود مي نازيدند ، ولي وقتي يونس در شكم ماهي چندان تسبيح و عبادت كرد ، اهل دريا و فرشتگان را از روي شرم آمد.

ÿ                نوح از ابليس پرسيد كدام كار است كه مردم از آن در دوزخ شوند؟ گفت اول حسد ، دوم حرص ، سوم كبر وچهارم بخل.

ÿ                نام فرشته سمت راستت ملهم و او دل بنده را بطاعت و خيرات مايل مي كند و آن كه بر جانب چپست نامش وسواس و ازياران ابليس است و دل تورا به معصيت و وسواس مايل مي كند ،اين دو فرشته پيوسته در منازعه هستند هركدام نصرت يابند ديگري ضعيف و نحيف مي گردد.

ÿ                 آسيه زن فرعون به خداي ايمان آورده بود وفرعون او را  عذاب سخت   مي نمود، آسيه گفت : اي خداوند من خانه من را در همسايگي خود بنا كن . در تمام عذابها خداوند حجاب از بهشت برمي داشت تا آ‎سيه به بهشت مي نگريست از عذاب فرعون هيچ نمي فهميد تا سيبي از بهشت آوردند تا جان از او جداشد و به رحمت ايزدي پيوست .

ÿ                امانت انسان بودن بر نفس نيست بلكه بر قلب است ، قلب هم موضع نظر حق است و چون طاقت آن نظررا دارد از حمل امانت در نخواهد ماند. وبدين سبب امانت الهي را انسان پذيرفت .

ÿ                 حلاج در خطابي مناجات گونه برتعجب مي پرسد: كدام نقطة زمين از تو خالي است كه خلق ترا در آسمان مي جويد؟

ÿ                حلاج برپسرش حمد كه از وي درخواست نصيحت كرده جواب داده بود: مراقب نفس خود باش. اگر اورا به كاري مشغول نداري او ترا به خود مشغول خواهد داشت.

ÿ                 آدمي در محكمة وجدان هزاران بار محكوم مي شود وراه توبه را پيش مي گيرد. ولي ابقاي در برگشت را وساوس شيطاني در اعمال اش قرار مي دهد تا وجودش عرصة امتحان الهي قرار گيرد.

ÿ                دلي مانند دل حضرت ابراهيم (ع) كه تسليم رضاي حق و نيز دل حضرت اسماعيل كه تابع رضاي خداشد، دلي كه اندوه اش چون اندوه حضرت داود(ع) ودلي كه فقرا و چون فقر يحيي ( ع) و صبر او چون صبر ايوب (ع) و شوق او چون شوق حضرت موسي (ع) درمناجات و تسليم اوچون تسليم زكريا(ع) و هاجر و اخلاص اوچون اخلاص حضرت محمد(ص) و بالاخره در جوان مردي ، فتوت ، دانش شجاعت وبه طور كلي در همه صفات پسنديده چون دل اميرموءمنان علي (ع) لازم است .

ÿ                 خدا به داود (ع) سه چيز داد: يكي آواز خوش كه هر وقت توراة خواندي درختان و كوهها با او تسبيح مي كردند، پس از آن او را زبور كرامت كرد هر وقت مي خواند خلق بيهوش مي شد. قوتش چنان بود كه آهن در دست وي چون موم بود .

ÿ                 همه عضلات بدن انسان يك زماني استراحت دارند . بجز قلب ، بايستي هميشة آماده گرفتن مفاهيم آسماني باشد. آري همه دل دارند، اما دلي كه از اعماق اش يگانگي ، محبت و مهرورزي وبراي تعالي روح به تپش مي افتد و در راه ايمان ، حقيقت و عشق به خداجويي مي تپد اندك است .

ÿ                 انسان عاقل اوقات خود را در شبانه روز به 4 قسمت تقسيم مي كند ، ساعتي در مناجات ،ساعتي در تفكر صنع خدا  ساعتي در محاسبه نفس و ساعتي هم براي فراهم آوردن غذاي حلال اختصاص مي دهد.

(گزيده اي از قصص انبياء و كتاب از ازل تا قيامت وكتاب شعله طور)

 

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

سلام برکاملترین مخلوق و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

 

http://nilofare-abi.persianblog.com

http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

فروردین ماه 1386  

سه شنبه 14/1/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName