رنجانيدن‌ ذمي‌ رنجانيدن‌ پيامبر
رنجانيدن‌ ذمي‌ رنجانيدن‌ پيامبر

«مَن‌ْ أذي‌ ذِمّياً فَاَنَا خَصْمُه‌ُ وَ مَن‌ْ كُنْت‌ُ خَصْمُه‌ُ خَصَمْتُه‌ُ يَوْم‌َ الْقِيامَه‌ِ».    

«هر كسي‌ به‌ يك‌ ذمي‌ آزاري‌ برساند من‌ دشمن‌ او مي‌شوم‌ و با هركس‌ دشمن‌شوم‌ در روز قيامت‌ با او ستيز مي‌كنم‌.»

در اين‌ روايت‌ نيز پيامبر(ص) هرگونه‌ آزار رساندن‌ به‌ اهل‌ كتاب‌ را بادشمني‌ با خويش‌ مساوي‌ تلقي‌ كرده‌ و اعلام‌ مي‌كند كه‌ در قيامت‌ براي‌ دفاع‌ ازمظلوم‌ ـ هر چند يهودي‌ باشد ـ برخواهد خاست‌.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:10
پسندیدم 0
UserName