دفاع‌ از اقليت‌هاي‌ مذهبي‌
دفاع‌ از اقليت‌هاي‌ مذهبي‌

پيامبر(ص) بارها مسلمانان‌ را به‌ رفتار خوش‌ و انصاف‌ در حق‌غيرمسلمانان‌ سفارش‌ كرده‌ و فرموده‌:

«مَن‌ْ ظَلَم‌ مُعاهِداً وَ كَلَّفَه‌ُ فَوْق‌ طاقَتِه‌ فَاَنا حجيجُه‌ُ يَوْم‌َ الْقِيامَه‌ِ».          

«كسي‌ كه‌ در حق‌ «معاهد» ـ يعني‌ اهل‌ كتابي‌ كه‌ بين‌ او و اسلام‌ پيماني‌ بسته‌شده‌ است‌ ـ ظلم‌ و ستمي‌ روا دارد، من‌ در روز قيامت‌ حامي‌ آن‌ اهل‌ كتاب‌ ودشمن‌ مسلمان‌ ظالم‌ خواهم‌ بود.»

سه شنبه 14/1/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName