مساوات‌ مردم‌
مساوات‌ مردم

حضرت‌ محمد(ص)، با الهام‌ از آيات‌ قرآن‌ مجيد، در برابر مخالفان‌و منكران‌ دين‌ رفتار بسيار خوب‌ و پرعطوفتي‌ داشت‌. حضرت‌، همه‌ مردم‌ رافرزندان‌ حضرت‌ آدم‌ و در نهايت‌ از خاك‌ و مخلوق‌ خداوند وصف‌ مي‌كندكه‌ با تأمل‌ در اين‌ نكته‌ نه‌ تنها تساوي‌ مردم‌ مستفاد مي‌شود، بلكه‌ مي‌توان‌ از آن‌خويشاوندي‌ جوهري‌ انسان‌ها در اصل‌ آفرينش‌ و انتساب‌ به‌ يك‌ خداوند رااستنناج‌ كرد كه‌ زمينه‌اي‌ براي‌ عطوفت‌ و محبت‌ قلبي‌ و اوليه‌ انسان‌ها به‌يكديگر مي‌شود كه‌ بالاتر از اصل‌ مدارا و همزيستي‌ است‌ پيامبر مي‌فرمايد:

«اَيُّهَا النّاس‌ اءِن‌َّ رَبَّكُم‌ْ واحِدٌ وَ اءِن‌َ ءابائُكُم‌ْ واحِدٌ كُلُّكُم‌ْ مِن‌ْ آدَم‌ وَ آدَم‌ مِن‌ْتُراب‌ِ».   

«اي‌ مردم‌! همانا خداي‌ شما يكتاست‌ و پدرانتان‌ نيز يكي‌ است‌، همه‌ شما ازآدم‌ و او نيز از خاك‌ است‌.»

حضرت‌ ملاك‌ احترام‌ و تكريم‌ الهي‌ را نفس‌ انسانيت‌ و خيررساني‌ به‌ديگران‌ توصيف‌ مي‌كند و مي‌فرمايد:

«اَلْخَلْق‌ُ كُلُّهُم‌ْ عَيال‌ُ اللهِ وَ اَحَبُّهُم‌ْ اِلَيه‌ِ اَنْفَعُهُم‌ْ لَهُم‌ْ».          

«همه‌ مردم‌ عيال‌ و آفريده‌ يكسان‌ خداوندند، دوست‌داشتني‌ترين‌ آنان‌ نزدخداوند نافع‌ترين‌ آنهاست‌.»

مردم‌ همه‌ مخلوق‌ و عيال‌ خداوندند. يعني‌ هيچ‌ فرق‌ و امتيازي‌ بر يكديگرندارند و محبوب‌ترين‌ آنها نزد خداوند، كسي‌ است‌ كه‌ خير و نفع‌ او براي‌سايرين‌ بيشتر باشد.

 

سه شنبه 14/1/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName