نهي‌ از استثمار و بندگي‌ بندگان‌

نهي‌ از استثمار و بندگي‌ بندگان‌

يكي‌ از مؤلفه‌هاي‌ جامعه‌ مطلوب‌ و مدينه‌ فاضله‌ و به‌ اصطلاح‌ امروزي‌جامعه‌ مدني‌، برابري‌ حقوق‌ افراد جامعه‌ و عدم‌ بندگي‌ انسان‌هاي‌ ضعيف‌ دربرابر انسان‌هاي‌ قوي‌ و متمول‌ است‌. به‌ بيان‌ ديگر بايد سفره‌ استثمار فردي‌ ياحكومتي‌ از جامعه‌ انساني‌ رخت‌ بربندد و به‌ جاي‌ آن‌ سفره‌ آزادگي‌ و برابري‌حقوق‌ تمامي‌ انسان‌ها پهن‌ شود.

قرآن‌ كريم‌ نيز از اين‌ نكته‌ ظريف‌ غافل‌ نمانده‌ و از اينكه‌ يك‌ پيامبر الهي‌با قوه‌ قهريه‌ مردم‌ را به‌ بندگي‌ و طوق‌ اطاعت‌ خود فرا خواند، به‌ شدت‌ برخوردكرده‌ است‌. آيه‌ ديگر يكي‌ از اهداف‌ پيامبران‌ را آزادي‌ مردم‌ از بردگي‌طاغوتيان‌ زمان‌ ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد:

«مَا كَان‌َ لِبَشَرٍ اَن‌ْ يُؤْتِيَه‌ُاللهُ الْكِتَاب‌َ وَ الْحُكْم‌َ وَ النُّبُوَّه‌َ ثُم‌َّ يَقُول‌َ لِلنّاس‌ِ كُونُواعِباداً لِي‌ مِن‌ْ دُون‌ِاللهِ».       

«براي‌ هيچ‌ بشري‌ سزاوار نيست‌ كه‌ خداوند كتاب‌ آسماني‌ و حكم‌ و نبوت‌ به‌او دهد سپس‌ او به‌ مردم‌ بگويد: غير از خدا، مرا پرستش‌ كنيد.»

خداوند، در آيه‌ ذيل‌، يكي‌ از وظايف‌ پيامبر اسلام‌ را رهايي‌ مردم‌ اززنجير استعمار طبقه‌ خاص‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد:

«وَ يَضَع‌ُ عَنْهُم‌ْ اءِصْرَهُم‌ْ وَ الاَْغْلال‌َ الَّتِي‌ كَانَت‌ْ عَلَيْهِم‌ْ».        

«بارهاي‌ سنگين‌ و زنجيرهايي‌ را كه‌ بر آنها بود (از دوش‌ و گردنشان‌)برمي‌دارد.»

خداوند متعال‌ در آيه‌ ديگر، اهل‌ كتاب‌ را از تكبر و روحيه‌ نژادپرستي‌ واستثمار يكديگر برحذر مي‌دارد تا بدين‌سان‌ روحيه‌ تفاهم‌ پيروان‌ اديان‌مختلف‌ آسيب‌ نبيند.

«قُل‌ْ يَا اَهْل‌َ الْكِتاب‌ِ... لاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن‌ْ دُون‌ِاللهِ».

«اي‌ اهل‌ كتاب‌!... بعضي‌ از ما بعض‌ ديگر را غير از خداي‌ يگانه‌ به‌ اربابي‌ وخدايي‌ نپذيرد.»

حضرت‌ علي‌(ع) نيز يكي‌ از اهداف‌ بعثت‌ پيغمبر اسلام‌(ص) راآزادي‌ مردم‌ از استثمار و عبادت‌ بندگان‌ به‌ سوي‌ پروردگار ذكر مي‌كند ومي‌فرمايد:

«فَاءِن‌َّ اللهَ بَعَث‌َ مُحَمَداً لِيُخْرِج‌َ عِبَادَه‌ُ مِن‌ْ عِبَادَه‌ِ عِبَادِه‌ِ اءِلي‌ عِبادَتِه‌ِ.»  

«خداوند محمد را به‌ پيامبري‌ برانگيخت‌ تا بندگان‌ خدا را از بندگي‌ بندگان‌خارج‌ كرده‌ و به‌ بندگي‌ خدا درآورد.»

سه شنبه 14/1/1386 - 10:4
پسندیدم 0
UserName