حوریان بهشتی
توسط : amir5896

  «به نام حضرت دوست»       

 برگرفته ازکتاب: بهشت و حوریان بهشتی ، ناشر: شمیم گل نرگس.

حور جمع حوراء است و حوراء به دخترجوان و باکره و سفيد و بسيار زيبا و سياه چشم گفته می شود که دارای پستانهای بسيار زيبايی که گرد و تازه رسيده و کمی برآمده اند می باشند.

قرآن می فرمايد:

    ﴿ (برای پرهيزگاران)، دخترانی بسيار جوان و هم سنّ وسال و جامهايی لبريز و پياپی(ازشراب طهور)  . (سوره نبأ، آیه 33)

  ﴿ (بهشتيان) همسرانی از حورالعين (سياه چشم وبسيارزيبا) دارند همچون مرواريد درصدف پنهان. اينها پادشی است که در برابر اعمال که انجام می دادند. (سوره واقعه آیه 22)

  ﴿نزد بهشتيان همسرانی زيباچشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند، گويی(ازلطافت وسفيدی)همچون تخم مرغهايی هستندکه (درزير بال وپرمرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آنرا لمس نکرده است ونزديکی نکرده است). (سوره صافات،آیه 48)

 

     پيامبراکرم(ص) فرمودند: «همانا بهشتيان به چيزی بيشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی برند».  (کتاب لثالی، ص 503)

      درحديثی بدين مضمون آمده است که:«بهترين چيزهايی که مردم در دنيا وآخرت ازآنها لذّت می برند، لذت آميزش و بهره برداری از زنان می باشد». (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)

 

  «(دربهشت)توان بدنی انسان درکاميابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد». (کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468)

  حضرت علی(ع) فرمودند: «هريک ازآن حوريان، هفتاد حلّه پوشيده اند و سفيدی ساق ايشان از زير هفتاد حلّه معلوم است. از جماع باهريک ازآن حوريان لذّت صد مرد را می يابد که هريک چهل سال خواهش مجامعت داشته باشندو برايشان ميسّرنشده باشد». (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

  درجای ديگرحضرت علی(ع)فرمودند: «پس آن مؤمن با قوّت صد جوان باآن حوری جماع کند و يک معانقه با او هفتادسال طول می کشد.  مؤمن متحيّر می باشد که نظر به کدام عضو حوری بکند، بر روی او يا برپُشت او  يا بر ساق او. برهرعضو اوکه نگاه می کند از شدّت نور وصفا، روی خودرا درآن مشاهده می نمايد. پس دراين حال زن ديگری براو مشرف ميگردد که خوشروتر و خوشبويتر از اوّلی است». (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

  حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «هيچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوندِغنیّ ، پانصد حوری به او عطا می فرمايدکه با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنيز نيز می باشدکه هريک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می باشند». (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

  رسول اکرم(ص) می فرمايد: «حوری از خيمه خود بيرون آيدو روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آيد با پانصد سال ازسالهای دنيا همديگر را می بوسند که برای هيچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد».

  امام صادق(ع) فرمودند: « زنانِ بهشت حسد نمی برند و حائض نمی شوند و بدخويی نمی کنند».

  رسول اکرم(ص) فرمودند: «هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدميان، که ساعتی با حوريّه صحبت می دارد و ساعتی با زن دنيا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسيها تکيه زده اند و بايکديگر صحبت می دارند». (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 98)

 

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

سلام برکاملترین مخلوق و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

http://nilofare-abi.persianblog.com

http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

فروردین ماه 1386  خورشیدی

سه شنبه 14/1/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName