کلید های میانبر جهت کپی کردن

کلید های میانبر جهت کپی کردن

ctrl+c

سه شنبه 14/1/1386 - 9:24
پسندیدم 0
UserName