رضوان خدا


عن الرضا  عليه السلام :

رضوان الله الصلوة بالليل


نماز شب ، رضوان (خشنودى ) خدا را به همراه دارد.

(من لايحضره الفقيه ، ج 1 ص 412)

سه شنبه 14/1/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName