نام شیعه از زمان پیامبر اکرم(ص) بر سر زبانها بود
توسط : amir5896
          نام شیعه از زمان پیامبر اکرم(ص) بر سر زبانها بود

 

جلال الدین سیوطی که از مفاخر علمای شما ( سنی ) است و در قرن نهم هجری او را مجدد طریقه سنت و جماعت دانسته اند در تفسیر خود ( در المنثور فی کتاب الله بالمأثور ) از ابوالقاسم علی بن الحسن معروف بابن عساکر دمشقی که از فضلای دهر و محل وثوق رجال علمای شما می باشداز جابر بن عبدالله انصار که از کبار صحابه خاتم الانبیاء (ص) بوده نقل می نماید که گفت در خدمت رسول اکرم(ص) بودیم که علی بن ابیطالب ( ع) وارد شد پیغمبر فرمود : «والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیمه فنزل ان الذین آمنوا و عملوالصالحات اولئک هم خیرالبریه ( قسم به کسی که جان من در قبضه قدرت او است این مرد ( اشاره به علی ) و شیعه از روز قیامت رستگارانند آنگاه آیه مذکوره نازل گردید».

 

در فصل نهم مناقب خوارزمی مسنداً از جابربن عبدالله نقل شده که گفت خدمت رسول خدا بودیم علی ( ع ) رو بشما آمد حضرت فرمود : قد اتاکم اخی : یعنی رو به شما آمد برادر من ( علی) آنگاه ملتفت شد بسمت کعبه و دست علی را گرفت و فرمود:به آن خدائی که جان من در دست اوست این علی و شیعیان او رستگارانند روز قیامت .

سپس فرمود این علی اول از همه شما ایمان آورد و با وفاترین شماها می باشد بعهد خدا و عادل تاترین شما ها است در میان رعیت و تقسیم کننده تر از همه شما بالسویه و مرتبه اش از همه شما ها در نزد پروردگار بزرگتر است در همان وقت آیه مذکوره نازل گردید از آن به بعد هرگاه علی در میان قومی ظاهر می شد اصحاب پیغمبر می گفتند جاء خیرالبریه یعنی آمد بهترین مردم .

 

و موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم در فصل نوزدهم مناقب مسنداً نقل می نماید از رسول اکرم (ص) که به علی (ع) فرمودند مثلک فی امتی مثل المسیح عیسی بن مریم . یعنی مثل تو در امت من مثل عیسی بن مریم حضرت مسیح است که قوم او سه فرقه شدند فرقه ای مومنین و آنها حواریون بودند و فرقه ای دشمنان او و آنها یهود بودند فرقه ای غلات که در باره آنجناب غلو نمودند ( یعنی او را خدا و شریک خدا قرار دادند ) و امت من هم در باره تو سه فرقه می شوند . فرقه ای شیعیان تو هستند و آنها مومنین اند و فرقه ای دشمنان تو هستند و آنها ناکثین و شکنندگان عهد و بیعت تو می باشند و فرقه ای غلو کنندگان در باره تو می باشند و آنها جاحدین و گمراهان اند . تو یا علی و شیعیان تو و دوستان شیعیان تو در بهشت خواهید بود و دشمنان وغلو کنندگان در باره تو در آتش جهنم اند .

حافظ ابونعیم اصفهانی در ص 172 جلد اول حلیه الاولیاء و ابن حجر مکی در حدیث پنجم از چهل حدیثی که در صواعق محرقه در فضایل علی (ع) آورده از ترمذی و حاکم از بریده نقل نمودند که رسول اکرم (ص) فرمود : ان الله امرنی بحب اربعه و اخبرنی انه یحبهم . یعنی خداوند مرا امر فرموده بدوستی چهارنفر و مرا خبر داده که آنها را دوست می دارد عرض کردند یا رسول الله آن چهار نفر کیانند فرمود علی بن ابی طالب و ابوذر و مقداد و سلمان .

  http://nilofare-abi.persianblog.com

سه شنبه 14/1/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName