عجب سيزده به دري . . .
توسط : عافی

جاتون حسابي خالي . . .

راستي سلام . . خوبيد خوشيد . . دماغتون چاقه . .

ولي خدائيش امروز كه حسابي به ما خوش گذشت . .

اميدوارم به شما هم خوش گذشته باشه

سه شنبه 14/1/1386 - 0:20
پسندیدم 0
UserName