بازیگر خوب (جعفر دهقان) چند کار او

توجيه (1360)

مرگ ديگري (1361)

عقود (1363)

بلمي به سوي ساحل (1364)

پرواز در شب (1365)

تير باران (1365)

دستفروش (1366)

هراس (1366)

بحران (1366)

تعقيب سايه ها (1369)

عمليات كركوك (1370)

صليب طلايي (1371)

زير آسمان (1371)

حماسه مجنون (1372)

حمله به اچ-3 (1373)

بوي پيراهن يوسف (1374)

7 گذرگاه (1374)

جهنم سبز (1374)

ياس هاي وحشي (1376)

خلبان (جمال شورجه - 1376)

اصحاب كهف (فرج الله سلحشور - 1377)

سحرگاه پيروزي (حسين بلنده - 1378)

دوشنبه 13/1/1386 - 21:7
پسندیدم 0
UserName