بازیگر خوب (محمدرضا داودنژاد) چند کار او

عفريت (به نمايش درنيامده، 1360)

خانه عنكبوت (عليرضا داودنژاد - 1362)

تاريخ قشم (مجموعه تلويزيوني، 1365)

نياز (عليرضا داود نژاد - 1370)

خلع سلاح (عليرضا داودنژاد - 1373)

عاشقانه (عليرضا داودنژاد - 1374)

سرنخ (مجموعه - كيومرث پوراحمد -  1375)

غريبانه (احمد اميني - 1376)

مهر مادري (كمال تبريزي - 1376)

مصائب شيرين (عليرضا داودنژاد - 1377)

پرونده ژينو (مجموعه تلويزيوني، 1379)

ديوار شيشه اي (مجموعه - مهدي صباغزاده - 1379)

آقاي رئيس جمهور (ابوالقاسم طالبي - 1379)

ساقي (محمدرضا اعلامي - 1379)

بهشت از آن تو (عليرضا داودنژاد - 1379)

پليس جوان (مجموعه - سيروس مقدم - 1380)

ملاقات با طوطي (عليرضا داودنژاد - 1381)

دوشنبه 13/1/1386 - 21:4
پسندیدم 0
UserName