من بی تو نشسته روی به محراب
توسط : maryam_raha

مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساعت

غم فراق تو را با تو راز بگذارم

و گرنه این چه نمازی بود که من

بی تو نشسته روی به محراب،دل به بازارم

دوشنبه 13/1/1386 - 15:17
پسندیدم 0
UserName