فیلم:باباشمل**** خلاصه داستان

خلاصه داستان:

لوطي حيدر و باباشمل طي برخوردي تصادفي با هم دوست مي شوند. باباشمل به ديدن دختري به نام شوكت الملوك به او دل مي بندد. لوطي حيدر نيز كه از سالها پيش شيفته شوكت الملوك بوده است براي آن كه مانعي در راه ازدواج آن دو نباشد تصميم به ترك محله مي گيرد. باباشمل نيز تصميم مي گيرد به دنبال لوطي محله را ترك كند. شوكت نيز به ديدار لوطي مي رود و از او مي خواهدكه از اين سفر خودداري كند تا باباشمل هم در محله بماند و ازدواج آن دو سر بگيرد.

دوشنبه 13/1/1386 - 5:38
پسندیدم 0
UserName