فیلم:الو الو ! من جوجوام**** خلاصه داستان

خلاصه داستان:

خانم بزرگ تصميم دارد گردن بند آينه جادو را به نوه اش ريحان ببخشد، اما نيمتاج، دختر مطرود خانم بزرگ، و پسرش از فرنگ مي آيند تا با كمك دستيارش عبدالله و دو سارق به نام هاي چنگيز و عبدالله گردن بند را بربايند.

موقعي كه صميمي، عروسك ساز نمايش هاي كودكان، براي تغييرات نهايي در شكل و شمايل جوجو و ميو به خانه آمده سرقت انجام مي شود و يكي از سارقان با اتومبيل صميمي به مخفي گاه شان مي گريزد. نيمه هاي شب جوجو و ميو گردن بند را از زير بالش چنگيز مي ربايند. آن دو پس از تماس تلفني با صميمي نشاني مخفي گاه سارقان را فاش مي كنند، اما از نو به دست چنگيز و غلام دستگير مي شوند. صميمي با نامزدش خانم مفيد و ريحان به مخفي گاه سارقان نفوذ مي كنند و صميمي در حالي كه چنگيز و غلام در تعقيب او هستند با عروسك ها مي گريزد. جوجو قبل از اين كه دستگير شود گردن بند را به سوسمار نمايش عروسكي مي دهد و آن ها به محل اجراي نمايش عروسكي مي دهد و آن ها به محل اجراي نمايش سوسمار مهربان مي روند. صميمي گردن بند را از گردن سوسمار در مي آورد، اما چنگيز و غلام او را آسوده نمي گذارند. با حضور ماموران پليس سارقان دستگير مي شوند و روز بعد صميمي و خانم مفيد قرار ازدواج مي گذارند.

دوشنبه 13/1/1386 - 5:37
پسندیدم 0
UserName