فیلم:افسون**** خلاصه داستان

خلاصه داستان:

مشكيني، كه كارمند قسمت تحقيق و سرقت اداره بيمه است در زندگي خصوصي درگير مشكلات مالي و روحي است. پرونده اي براي رسيدگي در اختيار مشكيني قرار مي گيرد كه به سرقت از يك جواهر فروشي بزرگ مربوط است. صاحب جواهر فروشي، كه در اين پرونده ذيربط است، به مشكيني پيشنهاد رشوه مي دهد، اما او انجام وظيفه را ترجيح مي دهد

دوشنبه 13/1/1386 - 5:35
پسندیدم 0
UserName