سوسن تسليمي چند کار او

چريكه تارا (1357)

مرگ يزدگرد (1360)

سربداران (مجموعه، 1363)  

ماديان (1364)

طلسم (1365)

باشو غريبه كوچك (1365)

شايد وقتي ديگر (1366)

دوشنبه 13/1/1386 - 5:16
پسندیدم 0
UserName