درفضیلت نماز جمعه و حماعت
توسط : zxc123456
 

در فضیلت نمازجماعت وجمعه

نماز ستون مسلمانی است و بنیاد و پیشرو و سید همه عبادتها است.هرکه این پنج فریضه باشرایط و وقت به جای آورد عهدی با خدا بسته که در امان و حمایت خدا باشد واگر گناه کبیره انجام ندهد هر گناه دیگر که بر او رود این نمازهای روزانه کفاره گناهان باشد

حضرت رسول خدا(ص) فرمودند:مثل این پنج نماز مانند جوی آب زلال وروان است. که از در هر خانه هر مسلمان عبور می کند و هر فرد در روز پنج بار خود را در این آب شستشو می کند آیا ممکن است چرکی در بدن بماند این پنج نماز گناه را آن چنان می برند که آب چرک را می برد. رسول خدا(ص) فرمودند نماز ستون دین است هر که نماز نخواند دین خود را ویران کرد و فاضلترین کارها نماز به وقت خواندن است و فرمودند کلید بهشت نماز است است و فرمودند اول چیزی که در نامه اعمال مسلمان نگاه کنند نماز باشد اگر مورد قبول قرار گیرد دیگر اعمال نیز پذیرفته شود و اگر ناقص باشد ودیگر نیز پذیرفته نشود.

نماز جماعت

رسول خدا (ص) فرمودند :یک نماز به جماعت برابر 27 نماز به تنهایی است و فرمودند: هر کسی که نماز مغرب وعشاء به جماعت بخواند چنان باشد که یک نیمه شب احیاء کرده باشد و هرکه نماز بامداد به جماعت کند چنان باشد که همه شب احیاء کرده باشد و در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز ثواب صد وپنجاه(150) نماز واگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعت ثواب ششصد(600) نماز دارد وهرچه بیشتر شوند ثواب نماز بیشتر میشود تا به ده (10) نفر برسند و عده آنان که از ده(10) گذشت اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختان قلم و جن وانس وملائکه نویسنده شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آنرا بنویسند ودر روایت است ترک نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نباشد.

فضیلت نماز جمعه

بدانید که روز جمعه روزی بزرگ است و ثواب آن زیاد است و عید مومنان است.رسول خدا (ص) فرمودند:هر که 3 جمعه بی عذری به نماز جمعه حاضر نشود دین اسلام را نا دیده گرفته و در وجودش شبهه ای از نفاق قرار گیرد و دلش زنگار گرفت. در خبر است که خدای تعالی در هر جمعه ششصد هزار بنده را آزاد نماید و رسول خدا (ص)فرمودند:دوزخ را هر روز هنگام غروب آفتاب بتابند مگر روز جمعه که دوزخ را نتابانند و فرمودند هر که روز جمعه فوت شود وی را مزد شهیدی بنویسند و از عذاب گور  نگاه دارند.

شرایط نماز جمعه

بدانید که هر چه در نمازهای روزانه شرط است در این نماز شرط است و علاوه بر آن شرایط دیگر می باشد:

1-جماعت است،اگر هر فر به تنهایی نماز گذارد درست نباشد وبایستی به جماعت خوانده شود.

2-وقت است، اگر امام جمعه سلام نماز عصر دهد جمعه تمام شود. بنابر این نماز ظهر باید تمام شود.

3-دو خطبه است پیش از نمازظهر،و هر دوخطبه فریضه است، نشستن و ایستادن میان دو خطبه فریضه است.در خطبه اول چهار فریضه است:تحمید(حمد وسپاس) والحمدالله و صلوات دادن به رسول خدا(ص) ، وصیت کردن به تقوی(اوصیکم‌عبادالله بتقوی‌الله) و آن که یک آیه از قرآن بخواند درخطبه دوم همین فریضه است لیکن به جای آیه قرآن دعا نیز فریضه است.

آداب نماز جمعه

بدان که در این روز ده چیز مستحب است:

1-آنکه روز پنج شنبه جمعه را استقبال کند به دل ذکر خدا و تسبیح و استغفار مشغول شدن

2-غسل شب جمعه است وحتی تاکید شده است که بعضی پنداشته اند که‌این غسل واجب است ........

3-آنکه آراسته و پاکیزه همچون:کوتاه کردن مو و ناخن،پوشیدن لباس سفید و بوی خوش به مسجد وارد شود.

4-صبح آمدن به مسجد است که فضل و ثواب آن زیاد است چنانکه رسول خدا حضرت محمد(ص)فرمودند:هر که در ساعت اول روز جمعه وارد مسجد شود چنان باشد که شتری قربانی کنند اگر ساعت دوم به مسجد وارد شود گاوی قربانی کنند و در ساعت سوم گوسفندی و در ساعت چهارم مرغی و اگر امام جمعه به منبر رود فرشتگان که این قربانی را می‌نویسند به خطبه‌های نماز گوش می‌دهد و نمازگزار تنها که دراین ساعت وارد می‌شود از فضل نماز بهره‌مند گردد .

5-آنکه وقتی وارد می‌شود در جای خالی بنشیند و پای بر گردن نماز گذاران ننهد و در خبر است کسی که چنین کند در قیامت از او پلی می‌سازند تا مردم از روی او عبور کنند رسول خدا(ص)فردی را دید که چنان کار می‌کرد چون نماز را تمام کردند به آن فرمود:دیدم که پای بر گردن نمازگذاران گذاشتی و قصد صف اول نمودی.

6-از جلوی کسی که در حال نماز است رد نشویدو نشستن در جلوی کسی که در حال نماز است جایز نیست .

7-آنکه صف اول بنشیند و اگر نتواند هر چه که نزدیکتر باشد بهتر و ثوابش بیشتر است .

8-چون امام جمعه شروع به گفتن خطبه نمود سکوت کند و به خطبه‌ها گوش دهد و اگر کسی سخن بگوید او را با اشاره آگاه سازد نه با زبان. رسول خدا (ص)فرمودند:هرکه دیگری را با صدا بگوید خاموش باش یا گوش بده بیهوده گفته است وهر که در این وقت بیهوده‌ای گفت او را ثواب کمتری باشد ودر وقت خطبه نماز جایز نباشد.

9-چون نماز تمام شد هفت بار سوره حمد وسوره توحید بخواند و معوذتین(سوره‌های 113 و114 قرآن کریم)(قل اعوذبرب‌الناس ــ قل‌اعوذبرب‌الفلق) بخواند که در خبر است که از این جمعه تا جمعه بعدی از شر شیطان در پناه خدا باشد وپس از آن شش رکعت نماز بخواند.

10-آنکه هر چه بیشتر در مسجد بماند واگر بخواهد به خانه‌برود از ذکر حق تعالی کوتاهی نکند تا آن ساعت عزیز که در روز جمعه است ثوابش را دریابد واگر عفلت‌کند از فضل آن محروم بماند.

آداب روز جمعه

باید در این روز7 فضیلت طلب نماید:

1-آنکه اول وقت به مجلس عالم شود که سخن وسیرت وی رغبت در دنیا را کمتر و به آخرت دعوت کند. در خبر است یک مجلس عالم ثوابش برابر هزار رکعت نماز است.

2-آنکه در این روز ساعتی عزیز وشریف است و در خبر است هرکه دراین ساعت حاجتی از خدا بخواهد مستجاب گردد اما این ساعت مشخص نیست که چه موقع است،صبح است،ظهر ، عصر یا غروب آفتاب و یا وقت اذان و یا وقت منبر رفتن خطیب نماز جمعه.همانند شب قدر این ساعت در روز معلوم نیست پس باید که همه روز مراقب بود که زبان ودل  از ذکر خدا و عبادت غافل نباشد.

3-آنکه در این روز صلوات بسیار بر محمد(ص) وخاندانش فرستد و در خبراست که رسول خدا(ص)فرمودند:هر که در این روز هشتاد بار بر من صلوات دهد گناه هشتاد ساله وی بیامرزند و از شفاعت رسول خدا (ص) بهره‌مند گردد.

4-آنکه دراین روز قرآن بسیار خواند و سوره کهف بخواند که ثواب آن زیاد است و در این روز هزار بار قل‌هو‌الله‌احد وهزار‌بار الحمدالله و سبحان‌الله و لااله‌الاالله و الله‌اکبر گفتن است.

5- آنکه در این روز نماز بیشتری بخواند و در خبر است هر که به مسجد رود و چهار رکعت نماز بخواند ودر هر رکعت پنحاه بارقل‌هو‌الله‌احد بخواند از این دنیا بیرون نشود تا جایگاهش در بهشت به او نشان دهند یا کس دیگری او را خبر دهد.همچنین مستحب است در این روز چهار رکعت نماز بخواند به چهار سوره:الانعام-الکهف-طه- و یاسین .اگر نتواند سوره سجده و لقمان وسوره الدخان و سوره الملک بخواند.

6-آنکه در این روز صدقه دهد حتی به تکه‌ای نان باشد که ثوابش وفضل صدقه در این روز زیاد است وهر سائلی که به وقت خطبه امام چیزی بخواهد کراهت دارد که صدقه ای به وی دهند .

7-در مجموع این روز هفته آخرت را در نظر آورد و همه روز به خیر وذکر خدا مشغول شود وکار وکسب را تعطیل نماید.

برگزیده از کتاب کیمیای سعادت(جلد اول)

امام محمد غزالی طوسی

تهیه کننده علی جان بزرگی

 

يکشنبه 12/1/1386 - 22:26
پسندیدم 0
UserName