سال نــــــــــــــــــــــو مبارک
توسط : sepideh1

خداوندا نمی دانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما برای مردمان خوب این وادی عطا فرما
1000 امید
1300 آگاهی
 1380 بهروزی
 1386 لبخند زیبا را

                                   سال نــــــــــــــــــــــو مبارک

يکشنبه 12/1/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName