دو بيتي هاي عاشقانه
توسط : mary320960

 دو بيتي هاي عاشقانه

محبت،آتشی درجانم افروخت

                         که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنــی بهرم بریدی 

                      که خیاط عجـل نی بایدش دوخــت

«بابا طاهر عریان »

* * *  

 محـــبـت چـــــیست؟ تا ثیر نگاهی

                  چه شیرین زخمی از تیر نگاهی است

به صید دل روی، ترکــــش بینداز

                    که این نخجیر، نخجیر نگـاهی است

« اقبال لاهوری »

* * *. 

 بتا، عشـقت به جانم آتش افروخت

                     که تا صبح قیـــــامت بایدم سـوخت

گر از آبــــــــــم برون آری بمیرم

                     وفـــاداری ز مـــــایه باید آمـوخــت

«فایز دشتستانی » 

* * *.  

 غم عشــــــقت بیــابون پرورم

                          هوای بخت، بی بال و پرم کرد

به مو گفتی: صبوری کن صبوری

                     صـبوری طُرفه خاکی بر سـرم کرد

« بابا طاهرعریان »

 * * *

 

 هرآن کس عاشق است از جان نترسد

                      عاشــق از کـنده و زنـدان نـترسـد

دل عاشــــــق بود گرگ گرسنه

                     که گرگ از هی هی چوپان نترسد

« بابا طاهرعریان »

 نظرهای قشنگـتــــــــــــــــــــــون یادتون نره !!!

يکشنبه 12/1/1386 - 20:1
پسندیدم 0
UserName