شما به کمک کردن به دیگران فکر می کنی و از دروغ خوشت نمی آید

موفق باشی دوست گلم

این مطالب چقدر شبیه زندگی شماست؟

يکشنبه 12/1/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName