در آینده فردی پولداری میشوی شما آدم خوشبختی هستی

امیدوارم این پول ها رو در راه خدا خرج کنی

فردی عصبانی ولی خوش قلب هستی

موفق باشی دوست گلم

این مطالب چقدر شبیه زندگی شماست؟

يکشنبه 12/1/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName