ابر كامپيوتر

 

عبارتست از يك كامپيوتر بزرگ ، فوق العاده سريع و گران قيمت كه براي انجام محاسبات پيچيده و پيشرفته مورد استفاده

قرار ميگيرد

فضايي انجام ده د

 

....

: . به عنوان مثال اين نوع كامپيوتر ميتواند تعداد محاسبات بي شماري را براي رسم و حركت دادن يك سفينه. ابر كامپيوتر ها در مواردي چون پيش بيني وضع هوا ، مدل سازي و شبيه سازي علمي و كشف منابع نفتي و مورد استفاده قرار ميگيرد
يکشنبه 12/1/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName