نیایش های زیبا حتما بخوانید2

خدایا

چه کار کنم که بنده هوس هایم نشوم تو کمکم کن

يکشنبه 12/1/1386 - 15:8
پسندیدم 0
UserName