شهرام حقيقت چند اثر او

پسر كارون (نمايش، 1373)

شبيه زندگي (نمايش، 1374)

مهر خوبان (نمايش، 1374)

بازگشتي نيست (نمايش، 1375)

درخت گلابي (1376)

داستان يك شهر 1و2 (مجموعه، دو اپيزود، 78-79)

همسفر (مجموعه، 1379)

خط قرمز (مجموعه، 1380)

ستاره خاموش (فيلم داستاني، 180)

شب آفتابي (مجموعه، 1380)

عطش (محمدحسين فرح بخش، 1381)

غوغا (سعيد سهيلي، 1381)

جنايت (محمدعلي سجادي، 1381)

 

يکشنبه 12/1/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName