آزيتا حاجيان چند کار او

دزد عروسكها (محمدرضا هنرمند - 1368)

سفر جادويي (ابوالحسن داودي - 1369)

اوينار (شهرام اسدي - 1370)

دايان باخ (1371)

راز گل شب بو (سعيد خورشيديان - 1372)

آپارتمان (مجموعه - اصغر هاشمي - 1373)

آدم برفي (داود ميرباقري - 1373)

راه افتخار (داريوش فرهنگ - 1373)

دومين انفجار (مجموعه - نادر مقدس - 1375)

روبان قرمز (ابراهيم حاتمي كيا - 1377)

موج مرده (ابراهيم حاتمي كيا - 1379)

سوداي پرواز (پوران درخشنده، 1382)

يکشنبه 12/1/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName